Reglement for Kalas Cup

10 sykkelvettregler fra NCF

For din og andres sikkerhet ved trening på trafikkert vei.

En sykkel er definert som kjøretøy. Alle kjøretøy, herunder også sykler, skal bruke

kjørebanen i treningsformål. Syklende kan også bruke vegens høyre skulder jf. trafikkreglene § 4 og § 5.

Trafikkregler skal overholdes, hold til høyre og vis hensyn til øvrige trafikanter.

Gi tydelig tegn om hvor dere skal.

Fakta om forbikjøring:

Syklende har rett til å kjøre forbi på høyre side og kan ved kø passere denne på vegens skulder

 1. trafikkreglene § 5, § 12c og § 18 -1.

Forbikjøring skal utføres uten å volde fare, hindre eller unødig forstyrre den forbikjørte jf.trafikkregler § 12-3.

SLF og NCF anbefaler 1,5m avstand mellom bil og syklist ved forbikjøring.

Er det mange på trening – del dere i flere mindre felt på maksimalt 10-15 syklister.

Ligg maksimalt to i bredden og vis hensyn, slipp frem trafikken på passende steder om det dannes kø.

Sykling på gangsti og lignende skal foregå i tilnærmet gangfart, og syklisten har vikeplikt for de

gående jf. trafikkreglene § 4. Er det naturlig og tilrettelagt for bruk av sykkelveg – vær konsekvent og la

hele gruppen enten følge vegbanen, eller sykkelvegen.

Ved punktering og andre uhell som fører til stopp skal alle i gruppen trekke helt ut av vegbanen.

Ta hensyn til andre ryttere, hold jevn fart. Unngå unødige og plutselige endringer i feltet.

Hold linjen din og ikke endre posisjon uten at du gir signal. Når du skal spise, legger du deg bakerst i gruppen.

Bruk alltid hjelm og godkjent lys – hvitt framlys og rødt baklys ved sykling i mørket.

Ikke stå på retten din for enhver pris, da det er du som taper og blir skadet ved ulykke.

Vektbegrensning på sykler i aldersbestemte klasser

  Det er fra 1.1. 2019 innført ny regler for utstyrsregulering på terrengsykler. Reguleringen gjelder aldersbestemte klasser fra 10–16 år.

  Kostbart utstyr og lette sykler gir klare fordeler i forhold til rimeligere og tyngre terrengsykler. Dette påvirker også rekrutteringen til sporten, og det er en utvikling Norges Cykleforbund ikke ønsker, ei heller Norges Idrettsforbund som presiserer at familieøkonomi ikke skal begrense idrettsgleden. 

  Her er reglene du må forholde deg til

  *Reglene gjelder i aldersklassene 10–16 år.

  *Reglene gjelder for terrengsykler.

  *Halvdempede terrengsykler med 27,5’’ og 29’’ hjul kan minimum veie 10,5 kg.

  *Fulldempede sykler må veie minimum 12,0 kg. 

  *Fastmontert utstyr som for eksempel flaskeholdere og pedaler er inkludert i vekten.

  *Flaske, pumpe og lignende er ikke å anse som fastmontert utstyr. 

  Unntatt fra regelen

  *Sykler med mindre hjulstørrelse enn 27,5’’.

  *Yngre og eldre klasser enn 10–16 år er ikke berørt.

  *Fulldempere og karbonrammer er fremdeles tillatt.

  *Merk at karbonhjul og elektrisk giring er forbudt ved tidligere vedtak.

  Her kan du lese reglene på sykling.no

  Tiltak på Kalas Cup

  *Vi oppfordrer til å sjekke vekt og utstyr hjemme på forhånd.

  *Dersom sykkelen ikke tilfredsstiller vektreglene, kan en løsning være å montere en ekstra flaskeholder og teipe fast en sykkelflaske med gaffatape og justere opp vekten med vann eller grus. Andre forholdsvis enkle alternativer er å teipe fast en blyplate (kjøpes på byggevarehus) til underrøret, legge inn en kraftigere slange eller mere guffe (120 ml istedenfor 60 ml). Har du spinkle dekk, kan dekk med forsterket sidevegg gi lavere punkteringsfare og en økt vekt på ca 50 gram/dekk. Spør eventuelt klubben om råd om du er i tvil.

  *Det vil normalt være vekt på arenaen for selvsjekk.

  *Kommisærene avgjør hvorvidt det blir stikkprøver eller kontroll av samtlige sykler før start.

  Kilde: Norges Cykleforbund/sykling.no