Premiering

Enkeltritt

For enkeltrittene blir premieringen:

6-8 år. Medaljer til alle, tiden registreres, men det er ikke rangering.

9-10 år: Små pokaler til alle. Ingen rangering på resultatlister, men tiden registreres. Ingen spesiell premiering til de raskeste. 

11-12 år: Små pokaler til alle. Rangering på resultatlister. Brødpremier til de tre første deles ut på premieutdeling.

13-14 år og eldre: Rangering på resultatlister. Brødpremier til de tre første deles ut på premieutdeling

Sammenlagtpremiering

Der blir det også sammenlagt premiering, da de 6 beste resultatene av 9 ritt teller i sammendraget.