Velkommen til Kalas Cup på Gullhaug i Bærum

NYHET!

BOC har hatt en gjennomgang av løyper, og funnet noen fine stier som dermed blir med i rundene. Det er tørre fine forhold i løypene.

Det blir to forskjellige runder, og ikke tre slik som opprinnelig planlagt.

Kort runde (1300m) slik som før, bare med en liten tur inn i pumptrack`en ved arenaen

Mellomlang runde utgår

Lang runde er helt ny og blir på 3,6 km. Det er langt mer sti enn tidligere.

Klassene K/M 9, og K/M 10 som skulle kjørt mellomlang runde på 2,7 km skal istedet kjøre to runder à 1300m. Denne traseen er veldig bred og fin til å passere hverandre.

Klassene K/M11 og K/M12 skal kjøre en runde à 3,6 km.

M/K13/14 skal kjøre 2 runder. M/K15/16 og resten av de eldre skal kjøre tre runder.

Linker til den nye lange runden her:

https://connect.garmin.com/modern/activity/7443683417

 

Starttider og antall runder

Møt opp i nærheten av start i god tid da det kan oppstå små endringer i tidsplanen..

Vi har en ‘paddock’, dvs. et eget inngjerdet oppvarmingsområde.  Det vil løpende bli ropt opp hvilke klasser som har lov til å komme inn i paddocken og når de for lov til å gå fra paddock og stille opp ved start (ca. 3 minutter før start). Når rytterne er i paddocken må de fortsette oppvarmingen ved å sykle i ring og følge anvisningen til startvaktene, det er ikke lov å stå og vente på å slippe først inn i startslusen.

Husk at du selv må passe på korrekt antall runder og sykle riktig løype.

Si fra til sekretariatet eller ved målgang dersom du bryter.

Rittleder: Gunnar Mjaugedal

​NB! Mindre endringer kan komme i forkant av rittet.

Klasse Løype Antall runder Km totalt Starttid
         
M 6-8 Kort 1 1,3 17.30
K 6-8 Kort 1 1,3 17.32
         
M 10 Kort 2 2,6 17.40
M 9 Kort 2 2,6 17.42
K 10 Kort 2 2,6 17.44
K 9 Kort 2 2,6 17.44
         
M 12 Lang 1 3,6 17.52
M 11 Lang 1 3,6 17.54
K 12 Lang 1 3,6 17.59
K 11 Lang 1 3,6 18,01
         
M 14 Lang 2 7,2 18.15
M 13 Lang 2 7,2 18.17
K 14 Lang 2 7,2 18.19
K 13 Lang 2 7,2 18.21
         
M senior Lang 3 10,8 18.39
M junior Lang 3 10,8 18.39
M 16 Lang 3 10,8 18.41
M 15 Lang 3 10,8 18.43
M sport 17-29 Lang 3 10,8 18.45
M sport 30-39 Lang 3 10,8 18.47
M sport 40-49 Lang 3 10,8 18.49
M sport 50-59 Lang 3 10,8 18.51
M sport 60+ Lang 2 7,2 18.51
         
K senior Lang 3 10,8 18.53
K junior Lang 3 10,8 18.53
K 16 Lang 3 10,8 18.53
K 15 Lang 2 7,2 18.53
         
K sport 17-29 Lang 2 7,2 18.53
K sport 30-39 Lang 2 7,2 18.53
K sport 40-49 Lang 2 7,2 18.53
K sport 50+ Lang 2 7,2 18.53

 

Start og mål

Gullhaug, Eineåsen skianlegg, Gruvemyra 68, 1354 Bærums Verk

Parkering

Parkering ved Gullhaug skole, Grindaberget 7, 1354 Bærums Verk (ca. 300m å gå fra start). Det vil ikke være noen parkering ved start, med unntak av de som har med telt og de som er arrangørpersonell. Vi vil benytte fotballbanen ved skolen, skoleområdet og den ene siden langs Gamleveien når det er fylt opp på skolen.

Offentlig kommunikasjon

Buss fra Sandvika, buss nr. 210 til Triangelen på Bærums Verk. Derfra gå eller sykle 1km opp til start eller buss nr. 150 til Gullhaug.

Evnt. t-bane til Kolsås og sykle 4km opp til start.

 

Sekretariat

Fra kl 1630. Hvis det blir knallvær som i fjor har vi det ute, alternativt blir det i arenabygget.

 

Fasiliteter

Kiosk med tilhørende herligheter vil vi ha ute hvis været er fint. Kiosken vil ta, Vipps. Det er tilgang til toalett  ved start, men det vil i tillegg være tilgang til toaletter, garderober, Det er ikke dusjmuligheter grunnet covid 19

Sykkelvask bak arenabygget.

 

SMITTEVERN, REGISTRERING OG KOHORT-INNDELING

Rammene for årets ritt vil bli annerledes enn tidligere år grunnet korona/covid 19, men vi holder på de samme løypene som tidligere år. Rittet deles i 3 kohorter med pauser for tømming av arena. Det er en maks grense på 200 personer pr kohort.

Ryttere med startnummer kommer inn på arena. Foresatte vil komme inn så lenge det er plass (dvs under 200 personer totalt pr. kohort). BOC oppfordrer sterkt at klubber planlegger hvem som skal bistå sine medlemmer inne på arena, slik at alle barn/ungdom har en person å forholde seg til. Det er mye plass rundt løypa og vi oppfordrer foresatt og andre besøkende til å gå ut i løypa for å se rytterne.

Vi minner om viktigheten av å holde avstand, sprite/vaske hender og bli hjemme ved sykdom.

Deltagere er registrert via KalasCup sitt påmeldingssystem. Støttepersonell/foreldre/publikum som skal inn på arenaen må registrere seg på https://qrona.nif.no.

Oppfordring fra arrangør

Grunnet klager til Bærum kommune på rittet tidligere har vi også denne gangen fått tillatelse til arrangementet på følgende betingelse:

Kommunens friområder skal til enhver tid være åpne for allmennheten. Arrangør kan derfor ikke ekskludere eller bortvise noen som ikke deltar i konkurransen fra områdene. Siden skogen/løypenettet på Gullhaug brukes mye av de som bor i området oppfordrer BOC rytterene til å vise hensyn både før og under rittet.

Ikke kaste flasker, gel-poser og annet i naturen. Om nødvendig forsøk å kvitte deg med avfall ved runding. Skal du forbi andre konkurrenter så be den andre om å «holde til høyre». Meld fra om skadet rytter til nærmeste vakt, dersom du ser noen som har hatt et uhell.

Påmelding