VELKOMMEN TIL KALAS CUP PÅ FOSSUM DEN 24. AUGUST

Fossum Idrettsforening står som arrangør av ritt #8 i KalasCup 2022.

 

PRAKTISK INFORMASJON

Parkering: Det er gode parkeringsmuligheter i nærheten av areaen (100 – 300 meter). Det vil være vakter som anviser til parkeringsplass.

Adresse: Bruk «Fossum Idrettsanlegg» eller «Fossum Idrettsforening» eller «Ankerveien 245, Eiksmarka» i Google Maps.

Det vil være tilgang til toaletter og vann(slange) for sykkelvask i tilknytning til Fossumtunet.

Sekretariat: Åpner kl. 16:45 og er lokalisert i sekretariatsbygget like ved start/mål.

Ordinær påmelding:

Innen kl. 15:00 på rittdagen

www.eqtiming.no «Kalas Cup 2022 #8 Fossum IF»

https://live.eqtiming.com/61509#dashboard

Etteranmelding: Etter kl. 15:00 vil det være mulig å gjennomføre etteranmelding på internett. Faktura blir tilsendt.

Lisens: Engangslisens må kjøpes dersom lisensbevis ikke kan fremskaffes!

Startnummer: Startnummer leveres ut i/ved sekreteriatsbygget like ved start/mål (fortrinnsvis samlet pr klubb))

Kiosk: På arenaen i start/mål området.

STARTTIDER

Tid Klasse      Antall runder Løype  
             
17:30 M6-8     1 Kort Løype (GRØNN)  
17:32 K6-8     1 Kort Løype (GRØNN)   
             
  Kort løype tømmes          
             
18:15 M10     1 Mellomlang Løype (BLÅ)  
18:17 M9     1 Mellomlang Løype (BLÅ)  
18:19 K10     1 Mellomlang Løype (BLÅ)  
18:19 K9     1 Mellomlang Løype (BLÅ)  
18:27 M12     2 Mellomlang Løype (BLÅ)  
18:29 M11     2 Mellomlang Løype (BLÅ)  
18:31 K12     2 Mellomlang Løype (BLÅ)  
18:31 K11     2 Mellomlang Løype (BLÅ)  
             
  Mellomlang løype tømmes          
             
19:30 M14     1 Lang Løype (RØD)  
19:32 M13     1 Lang Løype (RØD)  
19:34 K14     1 Lang Løype (RØD)  
19:34 K13     1 Lang Løype (RØD)  
19:50 M senior   4   Lang Løype (RØD)  
19:50 M junior   3   Lang Løype (RØD)  
19:52 M16     2 Lang Løype (RØD)  
19:54 M15     2 Lang Løype (RØD)  
19:56 M sport 17-29   3   Lang Løype (RØD)  
19:58 M sport 30-39   3   Lang Løype (RØD)  
20:00 M sport 40-49   3   Lang Løype (RØD)  
20:02 M sport 50-59   3   Lang Løype (RØD)  
20:02 M sport 60+   2   Lang Løype (RØD)  
20:04 K senior   3   Lang Løype (RØD)  
20:04 K junior   2   Lang Løype (RØD)  
20:04 K16     1 Lang Løype (RØD)   
20:04 K15     1 Lang Løype (RØD)   
20:04 K sport 17-29   2   Lang Løype (RØD)  
20:04 K sport 30-39   2   Lang Løype (RØD)  
20:04 K sport 40-49   2   Lang Løype (RØD)  
20:04 K sport 50+   2   Lang Løype (RØD)  

 

LØYPEINFORMASJON OG KART

 

Løypene:                           

M/K 6-8 kjører (kort) GRØNN Løype

M/K 9-12 kjører (mellomlang) BLÅ Løype

Øvrige deltagere (lang) RØD Løype.

Kort Løype (GRØNN): Løypa går i hovedsak rundt målområdet og rundt skiskytteranlegget i skiløyper og på grusvei/asfalt. Løypa er ca. 700 meter lang.

Mellomlang Løype (BLÅ): Løypa byr på fin variasjon med stigninger og nedoverbakker. Runden er ca. 2 km.

Lang Løype (RØD): Det blir samme utgang som mellomlang løype, men med lengre sløyfe i skitraséen i Lathusåsen. Runden er ca. 4 km.

Kart: 

Kort løype:

Mellomlang løype:

Lang løype:

 

Løypebefaring: Prinsipp fra tidligere ritt opprettholdes. All kjøring i løypa skal skje før konkurransen starter i traseen. Om man ikke rekker dette må man befare løypa til fots på en slik måte at man ikke hindrer de konkurrerende utøverne. Følg løypevaktenes instruksjoner ellers kan du bli disket.

Dersom en ønsker befaring dagen før (tirsdag) så vær oppmerksom på at det er et skiskytterarrangement på Fossum tirsdag kveld og at en må utvise aktsomhet i den anledning.

Teknisk sone: KalasCup er et lavterskelritt som skal fremme rekruttering og det gis derfor mulighet til å gi teknisk bistand rundt hele løypa. Teknisk bistand skal skje utenfor løypa slik at andre rytter ikke blir hindret i å komme frem.

Påmelding