Påmelding til Kalas Cup ivaretas av Rittresultater.no:


 

Bindende påmelding
Påmelding til arrangementene er bindende. Det betyr at det oppstår en betalingsforpliktelse når du melder deg på. Du vil komme inn i arrangementets deltakerlister straks du har meldt deg på, selv om påmeldingen ikke er betalt. Du vil motta en klikkbar lenke til faktura per epost som må betales innen 2-3 dager. Dersom fakturaen ikke betales til rett tid, slik at vi må sende purring vil det påløpe et purregebyr. Betales ikke fakturaene etter purring, sendes fakturaene til inkasso. Rittresultater.no Ståle Berg refunderer ikke startkontingent og engangslisens ved hverken sykdom, skade eller avlysning.

Betaling
Rittresultater.no har betalingsløsning med Visa, MasterCard, Eurocard og American Express debet-/kredittkort.
Kredittkortopplysninger blir skrevet inn på en sikker kryptert løsning fra Stripe.com

 

https://www.rittresultater.no/nb/kalascup#

 

10 sykkelvettregler fra NCF

 

For din og andres sikkerhet ved trening på trafikkert vei.

En sykkel er definert som kjøretøy. Alle kjøretøy, herunder også sykler, skal bruke

kjørebanen i treningsformål. Syklende kan også bruke vegens høyre skulder jf. trafikkreglene § 4 og § 5.

Trafikkregler skal overholdes, hold til høyre og vis hensyn til øvrige trafikanter.

Gi tydelig tegn om hvor dere skal.

 

Fakta om forbikjøring:

Syklende har rett til å kjøre forbi på høyre side og kan ved kø passere denne på vegens skulder

  1. trafikkreglene § 5, § 12c og § 18 -1.

Forbikjøring skal utføres uten å volde fare, hindre eller unødig forstyrre den forbikjørte jf.trafikkregler § 12-3.

SLF og NCF anbefaler 1,5m avstand mellom bil og syklist ved forbikjøring.

Er det mange på trening - del dere i flere mindre felt på maksimalt 10-15 syklister.

Ligg maksimalt to i bredden og vis hensyn, slipp frem trafikken på passende steder om det dannes kø.

Sykling på gangsti og lignende skal foregå i tilnærmet gangfart, og syklisten har vikeplikt for de

gående jf. trafikkreglene § 4. Er det naturlig og tilrettelagt for bruk av sykkelveg - vær konsekvent og la

hele gruppen enten følge vegbanen, eller sykkelvegen.

 

Ved punktering og andre uhell som fører til stopp skal alle i gruppen trekke helt ut av vegbanen.

Ta hensyn til andre ryttere, hold jevn fart. Unngå unødige og plutselige endringer i feltet.

Hold linjen din og ikke endre posisjon uten at du gir signal. Når du skal spise,legger du deg bakerst i gruppen.

Bruk alltid hjelm og godkjent lys – hvitt framlys og rødt baklys ved sykling i mørket.

Ikke stå på retten din for enhver pris, da det er du som taper og blir skadet ved ulykke.

Årets utgave av Kalas Cup inneholder disse rittene. Alle de sju første rittene går på onsdager:

Ritt 1: Skullerud tirsdag 8 mai, arrangør: IF Frøy 
Ritt 2: Bærums Verk 23. mai, arrangør BOC
Ritt 3: Drøbak 6. juni, arrangør Follo Sykkelklubb
Ritt 4: Heggedal 20. juni, arrangør Asker Sykkelklubb

Ritt 5: Varingskollen 15. august, arrangør CK Nittedal
Ritt 6: Fossum 22. august, arrangør Fossum IF
Ritt 7: Greverud 29. august, arrangør: Follo Sykkelklubb
Ritt 8: Langsetløkka lørdag 8. september, arrangør Sportsklubben Rye

Velkommen til årets kuleste Terrengsykkel Cup for små og store!

 

Arrangører:

Flere artikler …

  1. Premiering

Påmelding