Velkommen til Kalas Cup på Gullhaug i Bærum

NYHET!

BOC har hatt en gjennomgang av løyper, og funnet noen fine stier som dermed blir med i rundene. Det er tørre fine forhold i løypene.

Det blir to forskjellige runder, og ikke tre slik som opprinnelig planlagt.

Kort runde (1300m) slik som før, bare med en liten tur inn i pumptrack`en ved arenaen

Mellomlang runde utgår

Lang runde er helt ny og blir på 3,6 km. Det er langt mer sti enn tidligere.

Klassene K/M 9, og K/M 10 som skulle kjørt mellomlang runde på 2,7 km skal istedet kjøre to runder à 1300m. Denne traseen er veldig bred og fin til å passere hverandre.

Klassene K/M11 og K/M12 skal kjøre en runde à 3,6 km.

M/K13/14 skal kjøre 2 runder. M/K15/16 og resten av de eldre skal kjøre tre runder.

Linker til den nye lange runden her:

https://connect.garmin.com/modern/activity/7443683417

 

Starttider og antall runder

Møt opp i nærheten av start i god tid da det kan oppstå små endringer i tidsplanen..

Vi har en ‘paddock’, dvs. et eget inngjerdet oppvarmingsområde.  Det vil løpende bli ropt opp hvilke klasser som har lov til å komme inn i paddocken og når de for lov til å gå fra paddock og stille opp ved start (ca. 3 minutter før start). Når rytterne er i paddocken må de fortsette oppvarmingen ved å sykle i ring og følge anvisningen til startvaktene, det er ikke lov å stå og vente på å slippe først inn i startslusen.

Husk at du selv må passe på korrekt antall runder og sykle riktig løype.

Si fra til sekretariatet eller ved målgang dersom du bryter.

Rittleder: Gunnar Mjaugedal

​NB! Mindre endringer kan komme i forkant av rittet.

Klasse Løype Antall runder Km totalt Starttid
         
M 6-8 Kort 1 1,3 17.30
K 6-8 Kort 1 1,3 17.32
         
M 10 Kort 2 2,6 17.40
M 9 Kort 2 2,6 17.42
K 10 Kort 2 2,6 17.44
K 9 Kort 2 2,6 17.44
         
M 12 Lang 1 3,6 17.52
M 11 Lang 1 3,6 17.54
K 12 Lang 1 3,6 17.59
K 11 Lang 1 3,6 18,01
         
M 14 Lang 2 7,2 18.15
M 13 Lang 2 7,2 18.17
K 14 Lang 2 7,2 18.19
K 13 Lang 2 7,2 18.21
         
M senior Lang 3 10,8 18.39
M junior Lang 3 10,8 18.39
M 16 Lang 3 10,8 18.41
M 15 Lang 3 10,8 18.43
M sport 17-29 Lang 3 10,8 18.45
M sport 30-39 Lang 3 10,8 18.47
M sport 40-49 Lang 3 10,8 18.49
M sport 50-59 Lang 3 10,8 18.51
M sport 60+ Lang 2 7,2 18.51
         
K senior Lang 3 10,8 18.53
K junior Lang 3 10,8 18.53
K 16 Lang 3 10,8 18.53
K 15 Lang 2 7,2 18.53
         
K sport 17-29 Lang 2 7,2 18.53
K sport 30-39 Lang 2 7,2 18.53
K sport 40-49 Lang 2 7,2 18.53
K sport 50+ Lang 2 7,2 18.53

 

Start og mål

Gullhaug, Eineåsen skianlegg, Gruvemyra 68, 1354 Bærums Verk

Parkering

Parkering ved Gullhaug skole, Grindaberget 7, 1354 Bærums Verk (ca. 300m å gå fra start). Det vil ikke være noen parkering ved start, med unntak av de som har med telt og de som er arrangørpersonell. Vi vil benytte fotballbanen ved skolen, skoleområdet og den ene siden langs Gamleveien når det er fylt opp på skolen.

Offentlig kommunikasjon

Buss fra Sandvika, buss nr. 210 til Triangelen på Bærums Verk. Derfra gå eller sykle 1km opp til start eller buss nr. 150 til Gullhaug.

Evnt. t-bane til Kolsås og sykle 4km opp til start.

 

Sekretariat

Fra kl 1630. Hvis det blir knallvær som i fjor har vi det ute, alternativt blir det i arenabygget.

 

Fasiliteter

Kiosk med tilhørende herligheter vil vi ha ute hvis været er fint. Kiosken vil ta, Vipps. Det er tilgang til toalett  ved start, men det vil i tillegg være tilgang til toaletter, garderober, Det er ikke dusjmuligheter grunnet covid 19

Sykkelvask bak arenabygget.

 

SMITTEVERN, REGISTRERING OG KOHORT-INNDELING

Rammene for årets ritt vil bli annerledes enn tidligere år grunnet korona/covid 19, men vi holder på de samme løypene som tidligere år. Rittet deles i 3 kohorter med pauser for tømming av arena. Det er en maks grense på 200 personer pr kohort.

Ryttere med startnummer kommer inn på arena. Foresatte vil komme inn så lenge det er plass (dvs under 200 personer totalt pr. kohort). BOC oppfordrer sterkt at klubber planlegger hvem som skal bistå sine medlemmer inne på arena, slik at alle barn/ungdom har en person å forholde seg til. Det er mye plass rundt løypa og vi oppfordrer foresatt og andre besøkende til å gå ut i løypa for å se rytterne.

Vi minner om viktigheten av å holde avstand, sprite/vaske hender og bli hjemme ved sykdom.

Deltagere er registrert via KalasCup sitt påmeldingssystem. Støttepersonell/foreldre/publikum som skal inn på arenaen må registrere seg på https://qrona.nif.no.

Oppfordring fra arrangør

Grunnet klager til Bærum kommune på rittet tidligere har vi også denne gangen fått tillatelse til arrangementet på følgende betingelse:

Kommunens friområder skal til enhver tid være åpne for allmennheten. Arrangør kan derfor ikke ekskludere eller bortvise noen som ikke deltar i konkurransen fra områdene. Siden skogen/løypenettet på Gullhaug brukes mye av de som bor i området oppfordrer BOC rytterene til å vise hensyn både før og under rittet.

Ikke kaste flasker, gel-poser og annet i naturen. Om nødvendig forsøk å kvitte deg med avfall ved runding. Skal du forbi andre konkurrenter så be den andre om å «holde til høyre». Meld fra om skadet rytter til nærmeste vakt, dersom du ser noen som har hatt et uhell.

Årets første Kalas cup arrangeres 16. juni på Skansen-Seiersten. Follo Sykkelklubb er arrangør.

Skansen er en historisk plass og som gir en fin ramme for å arrangere terrengsykkelritt. Rittløypa består i hovedtrekk av fine flytstier og kan ved god teknikk gi høy fart.

Rammene for årets ritt vil bli annerledes enn tidligere år grunnet korona/covid 19, men vi holder på de samme løypene som tidligere år.

Vi arrangerer rittet for aldersklassene 6-16 år. Vi deler inn i tre kohorter, hvor det er en maks grense på 200 personer pr. kohort. Rittet er kun åpent for deltakere fra NCF region øst.

Vi ønsker så mange ryttere i hver kohort som mulig, og vi har derfor satt en grense på maks 150 ryttere pr. kohort. De 50 resterende personene i hver kohort vil være arrangørpersonell og foresatte til rytterne. Arena vil være et avgrenset område hvor vi vil ha full kontroll på antall personer. Det vil bli registrering ved inngang med QR kode.

Ryttere med startnummer kommer inn på arena. Foresatte vil komme inn så lenge det er plass(dvs under 200 personer totalt pr. kohort).Follo Sykkelklubb oppfordrer sterkt at klubber planlegger hvem som skal bistå sine medlemmer inne på arena, slik at alle barn/ungdom har en person å forholde seg til. Det er mye plass rundt løypa og vi oppfordrer foresatt og andre besøkende til å gå ut i løypa for å se rytterne.

Rittet er godkjent av Frogn kommune og Viken idrettskrets, og vil følge gjeldende smittvernregler.

Rittet vil bli annerledes i 2021, så vi får kose oss med bilder fra tidligere ritt.

Sekreteriat:
Åpner kl 17:00 på Seiersten skanse

 
Premiering:
6-8 år: Medaljer til alle, tiden registreres, men det er ikke rangering.

9-12 år. Små pokaler til alle. Ingen rangering på resultatlister for 9-10, men tiden registreres. Rangering i klassene 11-12 år. Brødpremier til de tre første i 11-12 år.

13-16 år. Rangering på resultatlister. 1/3 premiering pluss brødpremier til de tre første deles ut på premieutdeling.

Påmelding:

Påmelding er åpen fra 4.juni.
Sekretariatet, P-plass Follo Museum, Belsjøveien 2, Drøbak. Innkjøring fra Osloveien, Fv 152. Adkomsten er skiltet fra rundkjøringen ved AMFI-senteret.

Etter kl. 16:30 vil det være mulig å gjennomføre etteranmelding på internett.

Det vil være pcèr tilgjengelig i sekretariatet, og man kan gjøre det med sin telefon.

 

Starttider:
 

Starttider, Kalas cup 16. juni-2021
Tid Info Antall runder Løype
17:00 Sekretariat Œåpner    
18:00 M6-8 1 Kort løype
18:02 K6-8 1 Kort løype
       
  Kort løype tømmes    
       
18:55 M10 2 Mellomlang løype
18:57 M9 1 Mellomlang løype
18:59 K10 2 Mellomlang løype
18:59 K9 1 Mellomlang løype
19:10 M12 3 Mellomlang løype
19:12 M11 2 Mellomlang løype
19:14 K12 3 Mellomlang løype
19:14 K11 2 Mellomlang løype
       
  Mellomlang løype tømmes    
       
20:10 M16 2 Lang Løype
20:12 M15 2 Lang Løype
20:14 M14 1 Lang Løype
20:16 M13 1 Lang Løype
20:18 K16 2 Lang Løype
20:18 K15 2 Lang Løype
20:18 K14 1 Lang Løype
20:18 K13 1 Lang Løyp


Detaljert tidsplan(kohortene)

 

Kohort: Kl: Alderklasse
Kohort 1-innslipp 17:45 6-8
Kohort 1-start 18:00  
Kohort 1-slutt 18:15  
Kohort 1 - ut av arena 18:15-18:30  
     
Kohort 2-innslipp 18:45 9-12
Kohort 2-start 18:55  
Kohort 2-slutt 19:10  
Kohort 2 - ut av arena 19:30-19:45  
     
Kohort 3-innslipp 20:00 14-16
Kohort 3-start 20:10-20:18  
Kohort 3-slutt 21:00  
Kohort 3 - ut av arena 21:00-21:15  


Startnummer:

Startnummer er i plast og vil derfor ikke forringes selv i regnvær, og selve nummeret inneholder også en RFID tag som benyttes i tidtakingen.

I 2021 vil det deles ut nye startnummer ved hvert ritt.

For klubber med mange deltakere vil det om mulig deles ut samlet til kontaktperson for klubben, slik at ryttere kan hente det hos denne personen.

Lisens:
Engangslisens må kjøpes dersom lisensbevis ikke kan fremskaffes!

Løypekart:

Løypekart (follosk.no)

Parkering:
Det er ikke parkeringsmuligheter ved Skansen-Seiersten. Det er heller ikke parkeringsmuligheter ved Follo museum.

Parkering kan skje ved Drøbak golfklubb-gresslette(Smieveien). Det vil være godt med vakter som anviser til parkeringsplass. Det er bratt opp fra parkeringsplass til startområde. Ryttere må påregne å bruke noe tid fra parkering til start.
Lagstelt o.l kan transporteres til Skansen- Seiersten fram til kl. 17.30Adresse til rittarena: GPS eller Google Maps bruker du adressen Smieveien, Drøbak

 

 

 

VELKOMMEN TIL KALASCUP PÅ FOSSUM DEN 25. AUGUST

Fossum Idrettsforening (med bistand fra BOC og Rye) står som arrangør.

 

PRAKTISK INFORMASJON

Parkering: Det er gode parkeringsmuligheter i nærheten av areaen (100 – 300 meter). Det vil være vakter som anviser til parkeringsplass.

Adresse: Bruk «Fossum Idrettsanlegg» eller «Fossum Idrettsforening» eller «Ankerveien 245, Eiksmarka» i Google Maps.

Det vil være tilgang til toaletter og vann(slange) for sykkelvask i tilknytning til Fossumtunet.

Sekretariat: Åpner kl. 16:45 og er lokalisert i sekretariatsbygget like ved start/mål.

Ordinær påmelding: Innen kl. 15:00 på rittdagen. Link til påmelding.

Etteranmelding: Etter kl. 15:00 vil det være mulig å gjennomføre etteranmelding på internett.

Lisens: Engangslisens må kjøpes dersom lisensbevis ikke kan fremskaffes!

Startnummer: Startnummer er i plast og vil derfor ikke forringes selv i regnvær, og selve nummeret inneholder også en RFID tag som benyttes i tidtakingen.  I 2021 vil det deles ut nye startnummer ved hvert ritt.

Kiosk: På arenaen i start/mål området.

 

SMITTEVERN, REGISTRERING OG KOHORT-INNDELING

Rammene for årets ritt vil bli annerledes enn tidligere år grunnet korona/covid-19, men vi holder på de samme løypene som tidligere år. Rittet deles i 3 kohorter med pauser for tømming av arena. Det er en maks grense på 200 personer pr kohort.

Ryttere med startnummer kommer inn på arena. Foresatte vil komme inn så lenge det er plass (dvs under 200 personer totalt pr. kohort). Fossum IF oppfordrer sterkt at klubber planlegger hvem som skal bistå sine medlemmer inne på arena, slik at alle barn/ungdom har en person å forholde seg til. Det er mye plass rundt løypa og vi oppfordrer foresatt og andre besøkende til å gå ut i løypa for å se rytterne.

Vi minner om viktigheten av å holde avstand, sprite/vaske hender og bli hjemme ved sykdom.

Deltagere er registrert via KalasCup sitt påmeldingssystem. Støttepersonell/foreldre/publikum som skal inn på arenaen må registrere seg på https://qrona.nif.no. Dette kan gjøres på parkeringsplassen ved å søke opp «KalasCup Fossum» eller registrere seg med mobilkamera og QR plakat utenfor arenaen.

Startnummer hentes, fortrinnsvis samlet pr klubb, i Sekretariatsbygget som er plassert like ved start/mål. Vi ber om at klubbene fordeler startnumrene UTENFOR arenaen.

 

KOHORT TIDSPUNKT OG START TIDER

Kohort   Klokken     Aldersklasse  
             
Kohort 1 - innslipp   17:15     M/K 6-8  
Kohort 1 - start   17:30        
Kohort 1 - ut av arena   senest 18:00        
             
Kohort 2 - innslipp   18:00     M/K 9-12   
Kohort 2 - start   18:15        
Kohort 2 - ut av arena   senest 19:15        
             
Kohort 3 - innslipp   19:00     Øvrige  
Kohort 3 - start   19:15        
Kohort 3 - ut av arena   senest 20:45        
             
Tid Klasse     Antall runder   Løype
             
17:30 M6-8     1   Kort Løype (GRØNN)
17:32 K6-8     1   Kort Løype (GRØNN)
             
            Kort løype tømmes
             
18:15 M10     1   Mellomlang Løype (RØD)
18:17 M9     1   Mellomlang Løype (RØD)
18:19 K10     1   Mellomlang Løype (RØD)
18:19 K9     1   Mellomlang Løype (RØD)
18:27 M12     2   Mellomlang Løype (RØD)
18:29 M11     2   Mellomlang Løype (RØD)
18:31 K12     2   Mellomlang Løype (RØD)
18:31 K11     2   Mellomlang Løype (RØD)
             
            Mellomlang løype tømmes
             
19:15 M14     1   Lang Løype (SORT)
19:17 M13     1   Lang Løype (SORT)
19:19 K14     1   Lang Løype (SORT)
19:19 K13     1   Lang Løype (SORT)
19:35 M senior     4   Lang Løype (SORT)
19:35 M junior     3   Lang Løype (SORT)
19:35 M16     2   Lang Løype (SORT)
19:37 M15     2   Lang Løype (SORT)
19:39 M sport 17-29     3   Lang Løype (SORT)
19:39 M sport 30-39     3   Lang Løype (SORT)
19:39 M sport 40-49     3   Lang Løype (SORT)
19:39 M sport 50-59     3   Lang Løype (SORT)
19:39 M sport 60+     2   Lang Løype (SORT)
19:41 K senior     3   Lang Løype (SORT)
19:41 K junior     2   Lang Løype (SORT)
19:41 K16     1   Lang Løype (SORT)
19:41 K15     1   Lang Løype (SORT)
19:41 K sport 17-29     2   Lang Løype (SORT)
19:41 K sport 30-39     2   Lang Løype (SORT)
19:41 K sport 40-49     2   Lang Løype (SORT)
19:41 K sport 50+     2   Lang Løype (SORT)

 

LØYPEINFORMASJON OG KART

Løypene:                           

M/K 6-8 kjører (kort) GRØNN Løype

M/K 9-12 kjører (mellomlang) RØD Løype

Øvrige deltagere (lang) SORT Løype.

Kort Løype (GRØNN): Løypa går i hovedsak rundt målområdet og rundt skiskytteranlegget i skiløyper og på grusvei/asfalt. Løypa er ca. 700-meter lang.

 

Mellomlang Løype (RØD): Løypa byr på fin variasjon med stigninger og nedoverbakker. Runden er ca. 2 km.

Strava spor: https://www.strava.com/activities/5841038163

 

Lang Løype (SORT): Det blir samme utgang som mellomlang løype, men med lengre sløyfe i skitraseen i Lathusåsen. Runden er ca. 4 km.

Strava spor: https://www.strava.com/activities/5841148653

 

Kart:

Kort løype (grønn)

Mellomlang løype - Strava spor: https://www.strava.com/activities/5841038163

Lang løype - Strava spor: https://www.strava.com/activities/5841148653

 

Løypebefaring: Prinsipp fra tidligere ritt opprettholdes. All kjøring i løypa skal skje før konkurransen starter i traseen. Om man ikke rekker dette må man befare løypa til fots på en slik måte at man ikke hindrer de konkurrerende utøverne. Følg løypevaktenes instruksjoner ellers kan du bli disket.

Teknisk sone: KalasCup er et lavterskelritt som skal fremme rekruttering og det gis derfor mulighet til å gi teknisk bistand rundt hele løypa. Teknisk bistand skal skje utenfor løypa slik at andre ryttere ikke blir hindret i å komme frem.

 

 

 

Det er fra 1.1. 2019 innført ny regler for utstyrsregulering på terrengsykler. Reguleringen gjelder aldersbestemte klasser fra 10–16 år.

Kostbart utstyr og lette sykler gir klare fordeler i forhold til rimeligere og tyngre terrengsykler. Dette påvirker også rekrutteringen til sporten, og det er en utvikling Norges Cykleforbund ikke ønsker, ei heller Norges Idrettsforbund som presiserer at familieøkonomi ikke skal begrense idrettsgleden. 

Her er reglene du må forholde deg til

*Reglene gjelder i aldersklassene 10–16 år.

*Reglene gjelder for terrengsykler.

*Halvdempede terrengsykler med 27,5’’ og 29’’ hjul kan minimum veie 10,5 kg.

*Fulldempede sykler må veie minimum 12,0 kg. 

*Fastmontert utstyr som for eksempel flaskeholdere og pedaler er inkludert i vekten.

*Flaske, pumpe og lignende er ikke å anse som fastmontert utstyr. 

Unntatt fra regelen

*Sykler med mindre hjulstørrelse enn 27,5’’.

*Yngre og eldre klasser enn 10–16 år er ikke berørt.

*Fulldempere og karbonrammer er fremdeles tillatt.

*Merk at karbonhjul og elektrisk giring er forbudt ved tidligere vedtak.

Her kan du lese reglene på sykling.no

Tiltak på Kalas Cup

*Vi oppfordrer til å sjekke vekt og utstyr hjemme på forhånd.

*Dersom sykkelen ikke tilfredsstiller vektreglene, kan en løsning være å montere en ekstra flaskeholder og teipe fast en sykkelflaske med gaffatape og justere opp vekten med vann eller grus. Andre forholdsvis enkle alternativer er å teipe fast en blyplate (kjøpes på byggevarehus) til underrøret, legge inn en kraftigere slange eller mere guffe (120 ml istedenfor 60 ml). Har du spinkle dekk, kan dekk med forsterket sidevegg gi lavere punkteringsfare og en økt vekt på ca 50 gram/dekk. Spør eventuelt klubben om råd om du er i tvil.

*Det vil normalt være vekt på arenaen for selvsjekk.

*Kommisærene avgjør hvorvidt det blir stikkprøver eller kontroll av samtlige sykler før start.

Kilde: Norges Cykleforbund/sykling.no

Rammene for årets ritt vil bli annerledes enn tidligere år grunnet korona/covid 19, men vi holder på de samme løypene som tidligere år.

Vi arrangerer rittet for aldersklassene 6-16 år og Junior. Vi deler inn i tre kohorter med pauser for tømming av arena. Det er en maks grense på 200 personer pr. kohort. 

Ritt start er klokken 17:30 

Årets tredje ritt i Kalas Cup arrangeres som i 2019 av Follo Sykkelklubb på Østre Greverud Idrettspark i Nordre Follo kommune. Idrettsparken er en flott arena med gode parkeringsmuligheter. Det vil ikke være kiosk eller garderober i år, men det er tilgjengelig toalett på klubbhuset. Fra Oslo følg E6 sydover til avkjøring nummer 23 mot Oppegård. Følg FV156 for deretter å ta til RV152 mot Oppegård og Greverud. Adressen er Kongeveien 289, Oppegård.

 

SMITTEVERN OG REGISTRERING

Vi arrangerer rittet for aldersklassene 6-16 år og Junior. Vi deler inn i tre kohorter med pauser for tømming av arena. Det er en maks grense på 200 personer pr. kohort.

Vi minner om viktigheten av å holde avstand, sprite/vaske hender og bli hjemme ved sykdom.

Deltagere er registrert via Kalas Cup sitt påmeldingssystem. Støttepersonell/foreldre/publikum som skal inn på arenaen må registrere seg på https://qrona.nif.no. Dette kan gjøres på parkeringsplassen ved å søke opp «Kalas Cup Greverud» eller registrere seg med mobilkamera og QR plakat utenfor arenaen.

Det vil være separat registrering for hver kohort som vil være tilgjengelig i forkant av rittet. Alle registrerer seg i henhold til den kohorten deltageren er satt oppi.

Startnummer hentes i Sekretariatet som vil være plassert rett utenfor arenaen på parkeringsplassen. Vi ber om at klubbene fordeler startnumrene utenfor arenaen.

 

Kohort inndeling, Kalas Cup Greverud 18. august 2021

16:30: Sekretariat åpner

17:30: Kohort 1: M/K6-8

18:00: Kohort 2: M/K 9-12

18:54: Kohort 3: M/K 13-Junior

 

 

 

P: Parkering Østre Greverud Idrettspark
S/G: Sekretariat, Garderober og Start/Mål område


Området er et populært turområde og brukere er ikke vant med terrengsykkelritt. Vi ber derfor alle om å ta hensyn til dette, så skal vi som arrangør stille med nødvendig informasjon, merking og vakter.

Det er tre løypetraseer, lang, mellom-lang og kort løype. Alle traseene går på en blanding av grusvei i lysløype og brede etablerte stier i området.

Kort Løype
Start på plenen nord for grusbanen og ut lysløypa. Etter 750 meter går løypa ned mot arenaen igjen og tar en sløye nede ved fotballbanen før målgang ved grusbanen. Lengde er 1,15 km med 15 høydemeter.

Mellom-lang løype
Start på plenen nord for grusbanene og ut lysløypa. Traseen følger lysløypa i 1,2 km før det går over på sti nordover. Kommer så inn på hogstfeltet og følger lang løype via boplassene Grytebråtan og Nylendet ned til Idrettsparken. Lengde på runden er 2,9 km med 40 høydemeter.

Lang Løype
Start på plenen nord for grusbanen og ut lysløypa. Her sykles det 1,1 km langs lysløypa før traseen går ut på sti mot Laugskollen. Trase følger så lysløype videre til mellom lang sti-trase før den går inn på egen sti over Gryteåsen, deretter via de nedlagte boplassene Grytebråtan og Nylendet ned til Idrettsparken. Lengde på runden er 4,8 km med 100 høydemeter.


Arena kart

Parkering på grusbanen, Sekretariat i startområdet og garderobe i klubbhuset. Start og mål på gressplen nord for grusbanen.

 

Starttider Kalas Cup Greverud 18. august - 2021

 

Rammene for årets ritt vil bli annerledes enn tidligere år grunnet korona/covid 19, men vi holder på de samme løypene som tidligere år. 

Rittet deles i tre kohorter med pauser for tømming av arena. Rittet er for aldersklassene 6-16 år og Junior.

Kort, mellom-lang og lang følger samme trase som i 2019.

Rittstart 17:30

 

Starttid Klasse Løype Runder
17:30 - Kohort 1 MK 6-8 (miks) kort 1
  Pause - kort løype tømmes    
18:00 - Kohort 2 M10 Mellom 1
18:02 M9 Mellom 1
18:04 K10 Mellom 1
18:04 K9 Mellom 1
  Pause    
18:15 M12 Mellom 2
18:16 K12 Mellom 2
18:17 M11 Mellom 2
18:18 K11 Mellom 2
  Pause    
18:54 - Kohort 3 M14 lang 1
18:56 M13 lang 1
18:57 K14 lang 1
18:57 K13 lang 1
  Pause    
19:28 M-Jun lang 3
19:29 M16 lang 2
19:30 M15 lang 2
19:31 K15 lang 2
19:31 K16 lang 2
19:31 K-Jun lang 2
       
17.08.21 10:45 forbehold om endringer fram til start


Mvh
Rittleder: Runar Heen
epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Mobil: 95212096

 

 

Påmelding