Kalas Cup 2021

ÅRETS SISTE KALAS CUP:

Langsetløkka 25-26. september

Informasjon

 

 

Neste Ritt

Langsetløkka 25-26. september

Informasjon

 

BILDER

Husk at du finner masse bilder fra Kalas Cup på Facebook!

 

Følg oss på Facebook

Velkommen til Kalas Cup på Gullhaug i Bærum

NYHET!

BOC har hatt en gjennomgang av løyper, og funnet noen fine stier som dermed blir med i rundene. Det er tørre fine forhold i løypene.

Det blir to forskjellige runder, og ikke tre slik som opprinnelig planlagt.

Kort runde (1300m) slik som før, bare med en liten tur inn i pumptrack`en ved arenaen

Mellomlang runde utgår

Lang runde er helt ny og blir på 3,6 km. Det er langt mer sti enn tidligere.

Klassene K/M 9, og K/M 10 som skulle kjørt mellomlang runde på 2,7 km skal istedet kjøre to runder à 1300m. Denne traseen er veldig bred og fin til å passere hverandre.

Klassene K/M11 og K/M12 skal kjøre en runde à 3,6 km.

M/K13/14 skal kjøre 2 runder. M/K15/16 og resten av de eldre skal kjøre tre runder.

Linker til den nye lange runden her:

https://connect.garmin.com/modern/activity/7443683417

 

Starttider og antall runder

Møt opp i nærheten av start i god tid da det kan oppstå små endringer i tidsplanen..

Vi har en ‘paddock’, dvs. et eget inngjerdet oppvarmingsområde.  Det vil løpende bli ropt opp hvilke klasser som har lov til å komme inn i paddocken og når de for lov til å gå fra paddock og stille opp ved start (ca. 3 minutter før start). Når rytterne er i paddocken må de fortsette oppvarmingen ved å sykle i ring og følge anvisningen til startvaktene, det er ikke lov å stå og vente på å slippe først inn i startslusen.

Husk at du selv må passe på korrekt antall runder og sykle riktig løype.

Si fra til sekretariatet eller ved målgang dersom du bryter.

Rittleder: Gunnar Mjaugedal

​NB! Mindre endringer kan komme i forkant av rittet.

Klasse Løype Antall runder Km totalt Starttid
         
M 6-8 Kort 1 1,3 17.30
K 6-8 Kort 1 1,3 17.32
         
M 10 Kort 2 2,6 17.40
M 9 Kort 2 2,6 17.42
K 10 Kort 2 2,6 17.44
K 9 Kort 2 2,6 17.44
         
M 12 Lang 1 3,6 17.52
M 11 Lang 1 3,6 17.54
K 12 Lang 1 3,6 17.59
K 11 Lang 1 3,6 18,01
         
M 14 Lang 2 7,2 18.15
M 13 Lang 2 7,2 18.17
K 14 Lang 2 7,2 18.19
K 13 Lang 2 7,2 18.21
         
M senior Lang 3 10,8 18.39
M junior Lang 3 10,8 18.39
M 16 Lang 3 10,8 18.41
M 15 Lang 3 10,8 18.43
M sport 17-29 Lang 3 10,8 18.45
M sport 30-39 Lang 3 10,8 18.47
M sport 40-49 Lang 3 10,8 18.49
M sport 50-59 Lang 3 10,8 18.51
M sport 60+ Lang 2 7,2 18.51
         
K senior Lang 3 10,8 18.53
K junior Lang 3 10,8 18.53
K 16 Lang 3 10,8 18.53
K 15 Lang 2 7,2 18.53
         
K sport 17-29 Lang 2 7,2 18.53
K sport 30-39 Lang 2 7,2 18.53
K sport 40-49 Lang 2 7,2 18.53
K sport 50+ Lang 2 7,2 18.53

 

Start og mål

Gullhaug, Eineåsen skianlegg, Gruvemyra 68, 1354 Bærums Verk

Parkering

Parkering ved Gullhaug skole, Grindaberget 7, 1354 Bærums Verk (ca. 300m å gå fra start). Det vil ikke være noen parkering ved start, med unntak av de som har med telt og de som er arrangørpersonell. Vi vil benytte fotballbanen ved skolen, skoleområdet og den ene siden langs Gamleveien når det er fylt opp på skolen.

Offentlig kommunikasjon

Buss fra Sandvika, buss nr. 210 til Triangelen på Bærums Verk. Derfra gå eller sykle 1km opp til start eller buss nr. 150 til Gullhaug.

Evnt. t-bane til Kolsås og sykle 4km opp til start.

 

Sekretariat

Fra kl 1630. Hvis det blir knallvær som i fjor har vi det ute, alternativt blir det i arenabygget.

 

Fasiliteter

Kiosk med tilhørende herligheter vil vi ha ute hvis været er fint. Kiosken vil ta, Vipps. Det er tilgang til toalett  ved start, men det vil i tillegg være tilgang til toaletter, garderober, Det er ikke dusjmuligheter grunnet covid 19

Sykkelvask bak arenabygget.

 

SMITTEVERN, REGISTRERING OG KOHORT-INNDELING

Rammene for årets ritt vil bli annerledes enn tidligere år grunnet korona/covid 19, men vi holder på de samme løypene som tidligere år. Rittet deles i 3 kohorter med pauser for tømming av arena. Det er en maks grense på 200 personer pr kohort.

Ryttere med startnummer kommer inn på arena. Foresatte vil komme inn så lenge det er plass (dvs under 200 personer totalt pr. kohort). BOC oppfordrer sterkt at klubber planlegger hvem som skal bistå sine medlemmer inne på arena, slik at alle barn/ungdom har en person å forholde seg til. Det er mye plass rundt løypa og vi oppfordrer foresatt og andre besøkende til å gå ut i løypa for å se rytterne.

Vi minner om viktigheten av å holde avstand, sprite/vaske hender og bli hjemme ved sykdom.

Deltagere er registrert via KalasCup sitt påmeldingssystem. Støttepersonell/foreldre/publikum som skal inn på arenaen må registrere seg på https://qrona.nif.no.

Oppfordring fra arrangør

Grunnet klager til Bærum kommune på rittet tidligere har vi også denne gangen fått tillatelse til arrangementet på følgende betingelse:

Kommunens friområder skal til enhver tid være åpne for allmennheten. Arrangør kan derfor ikke ekskludere eller bortvise noen som ikke deltar i konkurransen fra områdene. Siden skogen/løypenettet på Gullhaug brukes mye av de som bor i området oppfordrer BOC rytterene til å vise hensyn både før og under rittet.

Ikke kaste flasker, gel-poser og annet i naturen. Om nødvendig forsøk å kvitte deg med avfall ved runding. Skal du forbi andre konkurrenter så be den andre om å «holde til høyre». Meld fra om skadet rytter til nærmeste vakt, dersom du ser noen som har hatt et uhell.

Årets første Kalas cup arrangeres 16. juni på Skansen-Seiersten. Follo Sykkelklubb er arrangør.

Skansen er en historisk plass og som gir en fin ramme for å arrangere terrengsykkelritt. Rittløypa består i hovedtrekk av fine flytstier og kan ved god teknikk gi høy fart.

Rammene for årets ritt vil bli annerledes enn tidligere år grunnet korona/covid 19, men vi holder på de samme løypene som tidligere år.

Vi arrangerer rittet for aldersklassene 6-16 år. Vi deler inn i tre kohorter, hvor det er en maks grense på 200 personer pr. kohort. Rittet er kun åpent for deltakere fra NCF region øst.

Vi ønsker så mange ryttere i hver kohort som mulig, og vi har derfor satt en grense på maks 150 ryttere pr. kohort. De 50 resterende personene i hver kohort vil være arrangørpersonell og foresatte til rytterne. Arena vil være et avgrenset område hvor vi vil ha full kontroll på antall personer. Det vil bli registrering ved inngang med QR kode.

Ryttere med startnummer kommer inn på arena. Foresatte vil komme inn så lenge det er plass(dvs under 200 personer totalt pr. kohort).Follo Sykkelklubb oppfordrer sterkt at klubber planlegger hvem som skal bistå sine medlemmer inne på arena, slik at alle barn/ungdom har en person å forholde seg til. Det er mye plass rundt løypa og vi oppfordrer foresatt og andre besøkende til å gå ut i løypa for å se rytterne.

Rittet er godkjent av Frogn kommune og Viken idrettskrets, og vil følge gjeldende smittvernregler.

Rittet vil bli annerledes i 2021, så vi får kose oss med bilder fra tidligere ritt.

Sekreteriat:
Åpner kl 17:00 på Seiersten skanse

 
Premiering:
6-8 år: Medaljer til alle, tiden registreres, men det er ikke rangering.

9-12 år. Små pokaler til alle. Ingen rangering på resultatlister for 9-10, men tiden registreres. Rangering i klassene 11-12 år. Brødpremier til de tre første i 11-12 år.

13-16 år. Rangering på resultatlister. 1/3 premiering pluss brødpremier til de tre første deles ut på premieutdeling.

Påmelding:

Påmelding er åpen fra 4.juni.
Sekretariatet, P-plass Follo Museum, Belsjøveien 2, Drøbak. Innkjøring fra Osloveien, Fv 152. Adkomsten er skiltet fra rundkjøringen ved AMFI-senteret.

Etter kl. 16:30 vil det være mulig å gjennomføre etteranmelding på internett.

Det vil være pcèr tilgjengelig i sekretariatet, og man kan gjøre det med sin telefon.

 

Starttider:
 

Starttider, Kalas cup 16. juni-2021
Tid Info Antall runder Løype
17:00 Sekretariat Œåpner    
18:00 M6-8 1 Kort løype
18:02 K6-8 1 Kort løype
       
  Kort løype tømmes    
       
18:55 M10 2 Mellomlang løype
18:57 M9 1 Mellomlang løype
18:59 K10 2 Mellomlang løype
18:59 K9 1 Mellomlang løype
19:10 M12 3 Mellomlang løype
19:12 M11 2 Mellomlang løype
19:14 K12 3 Mellomlang løype
19:14 K11 2 Mellomlang løype
       
  Mellomlang løype tømmes    
       
20:10 M16 2 Lang Løype
20:12 M15 2 Lang Løype
20:14 M14 1 Lang Løype
20:16 M13 1 Lang Løype
20:18 K16 2 Lang Løype
20:18 K15 2 Lang Løype
20:18 K14 1 Lang Løype
20:18 K13 1 Lang Løyp


Detaljert tidsplan(kohortene)

 

Kohort: Kl: Alderklasse
Kohort 1-innslipp 17:45 6-8
Kohort 1-start 18:00  
Kohort 1-slutt 18:15  
Kohort 1 - ut av arena 18:15-18:30  
     
Kohort 2-innslipp 18:45 9-12
Kohort 2-start 18:55  
Kohort 2-slutt 19:10  
Kohort 2 - ut av arena 19:30-19:45  
     
Kohort 3-innslipp 20:00 14-16
Kohort 3-start 20:10-20:18  
Kohort 3-slutt 21:00  
Kohort 3 - ut av arena 21:00-21:15  


Startnummer:

Startnummer er i plast og vil derfor ikke forringes selv i regnvær, og selve nummeret inneholder også en RFID tag som benyttes i tidtakingen.

I 2021 vil det deles ut nye startnummer ved hvert ritt.

For klubber med mange deltakere vil det om mulig deles ut samlet til kontaktperson for klubben, slik at ryttere kan hente det hos denne personen.

Lisens:
Engangslisens må kjøpes dersom lisensbevis ikke kan fremskaffes!

Løypekart:

Løypekart (follosk.no)

Parkering:
Det er ikke parkeringsmuligheter ved Skansen-Seiersten. Det er heller ikke parkeringsmuligheter ved Follo museum.

Parkering kan skje ved Drøbak golfklubb-gresslette(Smieveien). Det vil være godt med vakter som anviser til parkeringsplass. Det er bratt opp fra parkeringsplass til startområde. Ryttere må påregne å bruke noe tid fra parkering til start.
Lagstelt o.l kan transporteres til Skansen- Seiersten fram til kl. 17.30Adresse til rittarena: GPS eller Google Maps bruker du adressen Smieveien, Drøbak

 

 

 

Det er fra 1.1. 2019 innført ny regler for utstyrsregulering på terrengsykler. Reguleringen gjelder aldersbestemte klasser fra 10–16 år.

Kostbart utstyr og lette sykler gir klare fordeler i forhold til rimeligere og tyngre terrengsykler. Dette påvirker også rekrutteringen til sporten, og det er en utvikling Norges Cykleforbund ikke ønsker, ei heller Norges Idrettsforbund som presiserer at familieøkonomi ikke skal begrense idrettsgleden. 

Her er reglene du må forholde deg til

*Reglene gjelder i aldersklassene 10–16 år.

*Reglene gjelder for terrengsykler.

*Halvdempede terrengsykler med 27,5’’ og 29’’ hjul kan minimum veie 10,5 kg.

*Fulldempede sykler må veie minimum 12,0 kg. 

*Fastmontert utstyr som for eksempel flaskeholdere og pedaler er inkludert i vekten.

*Flaske, pumpe og lignende er ikke å anse som fastmontert utstyr. 

Unntatt fra regelen

*Sykler med mindre hjulstørrelse enn 27,5’’.

*Yngre og eldre klasser enn 10–16 år er ikke berørt.

*Fulldempere og karbonrammer er fremdeles tillatt.

*Merk at karbonhjul og elektrisk giring er forbudt ved tidligere vedtak.

Her kan du lese reglene på sykling.no

Tiltak på Kalas Cup

*Vi oppfordrer til å sjekke vekt og utstyr hjemme på forhånd.

*Dersom sykkelen ikke tilfredsstiller vektreglene, kan en løsning være å montere en ekstra flaskeholder og teipe fast en sykkelflaske med gaffatape og justere opp vekten med vann eller grus. Andre forholdsvis enkle alternativer er å teipe fast en blyplate (kjøpes på byggevarehus) til underrøret, legge inn en kraftigere slange eller mere guffe (120 ml istedenfor 60 ml). Har du spinkle dekk, kan dekk med forsterket sidevegg gi lavere punkteringsfare og en økt vekt på ca 50 gram/dekk. Spør eventuelt klubben om råd om du er i tvil.

*Det vil normalt være vekt på arenaen for selvsjekk.

*Kommisærene avgjør hvorvidt det blir stikkprøver eller kontroll av samtlige sykler før start.

Kilde: Norges Cykleforbund/sykling.no

ARRANGØRER:

SPONSORER:

 

Kontakt oss

Oslo Terrengsykkelcup

Ekebergveien 101

1178 Oslo

E-post: post(a)kalascup.no

Organisasjonsnummer: 996 119 173